Brandverzekering voor huurders vergelijken

Brandverzekering voor huurders vergelijken?

Dit zijn de actuele prijzen voor een huurdersverzekering:

Bovenstaande prijzen zijn slechts een indicatie. Prijzen zijn begin 2022 opgevraagd voor een fictieve woning te Antwerpen | fouten voorbehouden

De brandverzekering voor huurders

Gaat u (binnenkort) een woning of appartement huren? Dan moet u natuurlijk ook aan de brandverzekering denken. Het aanbod aan brandverzekeringen voor huurders is zeer uitgebreid, wat de juiste keuze natuurlijk een pak moeilijker maakt. Brandverzekeraars.be geeft u graag meer informatie zodat u de juiste keuze maakt.

Bent u geen huurder? We vertellen u ook graag meer over de brandverzekering voor eigenaren of verhuurders.

Verplichte brandverzekering voor huurders

Ontstaat er brand in uw huurwoning of is er waterschade door jouw toedoen? Dan bent u in theorie verantwoordelijk voor alle kosten. Gelukkig is de praktijk anders: huurders in Vlaanderen en Wallonië kunnen hiervoor terugvallen op de verplichte brandverzekering voor huurders.

De brandverzekering voor huurders zal de financiële impact van een schadegeval stevig beperken. Dat is zeer goed nieuws, want zo’n schadegeval kan variëren van een paar honderd tot zelfs honderdduizenden euro’s.

Welke schade dekt de brandverzekering voor huurders?

De dekking van uw brandverzekering hangt grotendeels af van het contract dat u heeft afgesloten. Toch kunnen we vertellen dat de meeste verzekeraars de volgende schadegevallen coveren:

Brandschade

De schade die het gevolg is van brand, ontploffing, implosie of blikseminslagen.

Een voorbeeld:

U laat een keukenhanddoek op elektrische verwarming liggen. Hierdoor ontstaat een brand die het volledige appartementsgebouw in de as legt. De brandverzekering vergoedt de kosten om het gebouw te herstellen.

Waterschade

De schade die wordt aangericht door water.

Een voorbeeld:

U laat het bad vollopen, maar plots gaat de telefoon. Het bad overstroomt en zorgt voor veel schade bij de onderburen. De brandverzekering zal alle kosten vergoeden.

Schade door elektriciteit

De schade die wordt aangericht door elektrische toestellen en installaties, gaande van kortsluiting tot elektrocutie.

Een voorbeeld:

Een kortsluiting aan uw televisie zet het hele appartementsgebouw zonder stroom. De schade van deze stroomonderbreking wordt doorgerekend aan de brandverzekering.

Glasbreuk

De schade aan ramen en glazen onderdelen in meubilair.

Een voorbeeld:

U stoot tijdens je verhuis met een meubel tegen een raam. De raam ligt in 1000 stukjes, maar de herstelkosten zijn voor de brandverzekering.

Veelgestelde vragen

Een brandverzekering voor huurders roept veel specifieke vragen op. Daarom maakten we een oplijsting van de belangrijkste vragen die wij krijgen:

Wat is “afstand van verhaal”?

Sommige huurcontracten bevatten een clausule “afstand van verhaal”. Dat betekent dat u een bedrag aan de verhuurder betaalt, die op zijn beurt een brandverzekering afsluit. Hij/zij kan dan nooit bij u komen aankloppen voor een vergoeding.

Toch raden we u aan om ook in dit geval een brandverzekering af te sluiten. Zo kunt u ook uw eigen inboedel of schade aan derden laten opnemen in uw verzekeringscontract.

Is de verhuurder ook verplicht om een verzekering af te sluiten?

Een brandverzekering voor verhuurders is in ons land niet wettelijk verplicht. Toch raden we ook deze verzekering aan. Ze beschermt verhuurders tegen eventuele waardevermindering of schade die niet door de huurder wordt veroorzaakt.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie van de brandverzekering wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de woning.

Wat is de franchise?

De franchise (ook wel het “eigen risico” of de “vrijstelling”) is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval.

Tip

Hoewel de brandverzekering verplicht is voor huurders, bent u niet verplicht om uw inboedel te verzekeren. Toch raden we dit iedere huurder aan. Zo beschermt u zichzelf ook tegen de financiële gevolgen van brandschade. Een inboedelverzekering beschermt alle materiële zaken die u heeft: van kleine juwelen tot grote meubels.

Kenniscentrum

Wij delen graag onze kennis over brandverzekeringen zo dat u de juiste keuze maakt.

Zo wordt de prijs van uw brandverzekering bepaald

De premie van een brandverzekering, ook woonverzekering genoemd, verschilt van situatie tot situatie. Er zijn immers tal van factoren die bijdragen aan deze kostprijs. De premie wordt grotendeels bepaald op basis van de waarde van het ‘te verzekeren goed’. Hoe hoger die waarde, hoe meer u jaarlijks zal betalen. Wat bepaalt de premie van een […]

Welke risico’s dekt de brandverzekering?

Overstromingen, brand, hagel, sneeuw, natuurrampen: uw brandverzekering dekt heel wat risico’s! Ze kan een dekking bieden voor: uw materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel; uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan andere personen (bv. buren). Ze voorziet ook de vergoeding van sommige kosten ten gevolge van schade: bv. als […]

Waarom heb je een brandverzekering nodig?

Bent u huurder of eigenaar? De brandverzekering – ook wel woonverzekering genoemd – beschermt de waarde van uw huis en uw inboedel én dekt uw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in uw woning. Waarom moet u zich beschermen? Als huurder of eigenaar van een appartement of een huis loopt u […]